"Πιστεύω πως η αρχιτεκτονική είναι αποτέλεσμα μίας πορείας και μπορεί να εξελίσσεται παραμένοντας απρόβλεπτη, με ένα ακριβές όραμα, αλλά ταυτόχρονα με μια στρατηγική αοριστίας στο επίπεδο της πραγματοποίησης." | Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φωτάκη, Αποδέκτη του Βραβείου Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022

1 OF 53
VIEW ALL IMAGES
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch
Archisearch