Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
DESIGN
GLOP / SOFT CONTAINER COLLECTION BY BERTA JULIA SALA
Martina Nadal
Glop is a collection of five containers that offer lots of different functions due to their softness. The user is able to change their shapes with simple gestures, so the use is also modified. The aim of the project was to discover new uses of daily objects only by modifying their purest features, and Glop was born.
Berta Julià Sala
MORE >>
DRIP-BY-TWEET INSTALLATION / LAUS AUDIENCE AWARD BY DOMESTIC DATA STREAMERS
Creativity, innovation and ideas are of a fluid matter, adaptable and flexible upon change, like a good friend once said ”Water can crash or it can flow” something similar works with creativity. It is for this reason that for this 2014 Laus awards edition we want to convert each of the public’s vote in a drop of prize.
Domestic Data Streamers
MORE >>
'WALK THE LINE' POOL STUDIO EXHIBITION IN BELGIUM
Martina Nadal
"As sure as night is dark and day is light", shadows become volumes and strokes become planes." Walk the line exhibition presenting their work around metal from Pool Studio at the Biennale Interieur 2014 - Kortrijk Belgium. Exhibition with the supports of ATELIER François Pouenat & Gallery S.Bensimon, Paris.
POOL
MORE >>
OUT OF THE BOX – DESIGN MADE IN ISRAEL BY DESIGN MUSEUM HOLON IL AT THE BELGRADE DESIGN WEEK
Martina Nadal
The exhibition describes through common objects, the way in which Israeli designers cope with the passion to create in the face of the necessity to exist. Survival, as is commonly stated, is the mother of all inventions. It seems that in the fields of design, the artists are required to do even more. They are required to think out of the box, to develop a unique point of view, a fresh and unexpected way to observe problems, as well as construct solutions. 
Belgrade Design Week 2014
MORE >>
TAKT PROJECT DESIGNS "FES WATCH" FOR START UP PROJECT "FASHION ENTERTAINMENT"
Martina Nadal
The FES Watch is a revolutionary new watch created using electronic paper for the faceplate and strap. The watch itself normally looks just plain and blank. It only activates and displays the time or other information by the user doing ‘look at the watch’ action. Also, user can select its display pattern for faceplate and strap from 24 different choices.
Takt Project
MORE >>
MORE PARAMETRIC, LESS DIGITAL POTTERY BY GREAT THINGS TO PEOPLE
Martina Nadal
This is part of an exploration on how to create standard machines that generate non-standard results, mixing analog numerical control with traditional material and techniques integrated in one real-time process, suggesting that the parametric design is not necessarily a digital computation methodology.
GT2P
MORE >>
BALLOON BOWLS BY MAARTEN DE CEULAER
Martina Nadal
The Balloon Bowls are created by casting strong synthetic plaster into a balloon, after which a second balloon is inserted, and inflated. These two balloons act as flexible moulds, ensuring a unique shape for each and every bowl. Once the plaster is set, the balloons are removed, and a bowl appears. The colorants, which are added to the water prior to mixing it with the plaster powder, emerge differently each time again, creating uncontrolled and often spectacular color patterns. The bowls are finished with a special coating (matte or glossy) which reinforces the plaster, makes it waterproof and usable for many purposes, it is also dry food approved.
Maarten de Ceulaer
MORE >>
PORCELAIN VASES AT THE LONDON DESIGN FESTIVAL 2014 BY JOMI EVERS SOLHEIM
Martina Nadal
This ongoing project is an experiment in how to use the elements of air and water in a design process. Containing these elements within a balloon, the natural elasticity of latex combined with the laws of gravity makes it possible to create a wide range of individual transitory forms. Through a casting process the shapes are made into solid porcelain objects.
 
Jomi Evers Solheim
MORE >>
LACOSTE POP-UP STORY
Martina Nadal
A playful and 100% handmade pop-up story created to celebrate the launch of the new Lacoste L!VE fragrance, and to explore, page after page, the universe, assets and ingredients of this unique new pillar. They put their design skills and creativity at the service of their clients since 2006. At Ink studio, they try to define and search images that specifically define each company analysing their needs and searching for visual solutions.
Ink Studio
MORE >>
GOLD AND SILVER WINNERS OF THE DESIGN AWARD OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2014
Martina Nadal
The Design Award of the Federal Republic of Germany (Designpreis der Bundesrepublik Deutschland) is the most prestigious official German design award. The award is endowed by the Federal Ministry of Economics and Energy. At the ceremonial award show which took place last night, on September 25, 2014 at the assembly hall at the Federal Ministry of Economics and Energy, the ten awardees of 2014 were announced.
Designpreis der Bundes Republic Deutschland
MORE >>