Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
DESIGN
TANGLE / LIGHTING INSTALLATION / COORDINATION BERLIN / GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016
by Myrto Xopapa

Tangle - a sculptural pendant light installation - consisting of three intertwined modules and one single element.


COORDINATION BERLIN
MORE >>
BEIJING DESIGN WEEK RETURNS, CELEBRATING ITS 5th YEAR (SEPT 23 - OCT 07)
Editor: Anthi Rozi
Beijing Design Week (BJDW) has over the past four years sought to shape a critical arena and empower a positioning for design in the cultural, economic and social scapes of contemporary China. BJDW has become an active mediator in establishing cooperative frameworks among private and public stakeholders both locally and internationally, investing in the enquiring capacity of design to assess common goals and localized solutions for the future of urban China.
BJDW
MORE >>
COSMA FRASCINA CARVES CALCARENITE SERIES USING ONLY HIS HANDS AND TRADITIONAL TOOLS
Editor: Anthi Rozi
Calcarenite Series is a project intimately linked to nature, materials and traditions of my motherland, Salento, southern Italy.The term "Calcareniti of Salento" encompass all those Plio-Pleistocene calcarenitic sediments known under the generic and improper name of "tufi".  Usally they are found in the form of calcareniti or bioclastic limestones, medium fine-grained, colored from light gray to reddish, often porous and rich in microfossils of marine origin.
Cosma Frascina
MORE >>
MARK DINGO FRANCISCO CREATES AN AMAZING SERIES OF WES ANDERSON POSTCARDS BASED ON FILM LOCATIONS
Editor: Anthi Rozi
Mark Dingo Francisco, a talented Manilla-based illustrator, created a series of postcards that depict various locations filmed in the movies of the renowned director, Wes Anderson. Francisco illustrated his postcards with a direct and remarkably creative reference to the the sensational atmosphere and style that colours Anderson's movies. Among the series, we can easily recognize the ''Grand Budapest Hotel'', ''The life aquatic with Steve Zissou'', ''Rushmore'' or the latest animation film ''The Fantastic Mr. Fox''.
 
We contacted Mark, who stated about this project the following: 
Mark Dingo Francisco
MORE >>
NENDO DESIGNS AN ARCHITECT FRIENDLY BAG FOR TOD'S
Editor: Anthi Rozi
In response to the request by TOD’S, to design a bag with the needs of the architect in mind, we came up with a bag that changes its shape in accordance to what it holds inside. In the extended form, the bag holds a full-size A3 drawing as well as samples with quite a bit of length.
Nendo
MORE >>
THE STORY OF EAMES FURNITURE / MARILYN NEUHART WITH JOHN NEUHART / INTERVIEW
Editor: Anthi Rozi
Gestalten.tv is proud to present an exclusive video interview with Marilyn Neuhart, author of "The Story of Eames Furniture", and her husband John. Both have worked with the Eames Office in various capacities from the 1950s. Having been in close proximity to Charles and Ray Eames as well as the members of the Eames Office and their patron manufacturers for almost 30 years, the Neuharts had the extraordinary opportunity to absorb their stories. At their Los Angeles home, they tell the tale of working with Charles Eames in Gestalten.tv's latest look behind the Eames.
Gestalten on Vimeo
MORE >>
DINNERWARE DESIGNED BY CHRISTOS KOUKIS / XUBERANCE
Editor: Anthi Rozi
The project embodies the juxtaposition between colliding elements such as the precision of 3d printing with the fragile elegancy of its linework, the traditional formal imagery of the tableware, expressed through contemporary aesthetics and the severity of the design flow.
Christos Koukis
MORE >>
IKO / THE PROSTHETIC ARM BUILT WITH LEGO / VIDEO
Editor: Anthi Rozi
IKO is a creative prosthetic system designed for children to explore and empower their creativity in a playful, social and friendly way. What if kids could use their imagination to create their own tools according to their own needs; disabled kids needs are not always related to physical activity but often alternatively the social and psychological aspect; what if kids could make their own prosthetics and have fun at the same time? Learning. Creating. Being kids.
Carlos Arturo Torres
MORE >>
ICD / ITKE RESEARCH PAVILION INSPIRED BY SUBAQUATIC SPIDERS' NEST
Editor: Anthi Rozi
The ICD/ITKE Research Pavilion 2014-15 demonstrates the architectural potential of a novel building method inspired by the underwater nest construction of the water spider. Through a novel robotic fabrication process an initially flexible pneumatic formwork is gradually stiffened by reinforcing it with carbon fibers from the inside. The resulting lightweight fiber composite shell forms a pavilion with unique architectural qualities, while at the same time being a highly material-efficient structure.
ICD
MORE >>
MOORMANN TAKES THE CHAIR / JÄGER & JÄGER
Editor: Anthi Rozi
Moormann takes the chair
Nils Holger Moormann GmbH
Every two years Nils Holger Moormann GmbH publishes a company brochure, which has only two common stipulations: It has to be a hardback in A6 format and deal with the products in an entertaining manner. 
Jäger & Jäger
MORE >>