Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
DESIGN
IRINA KRUGLOVA DESIGNS VECTOR PORTRAITS OF FAMOUS ARTISTS
Editor: Anthi Rozi
Irina Kruglova, aka Monscribbles, is a freelance illustrator based in Chicago, with wide experience in illustration and graphic design. This series of vector portraits on Illustrator is dedicated to the artists that she personally likes: Pharrell, Frida Kahlo, Marvin Gaye, Hayao Miyazaki, Picasso and Terry Richardson and many others.
Irina Kruglova
MORE >>
THE SOLID BEAUTY OF ''CEMENT CHEMISTRY'' BY ELENA KAPOMPASOPOULOU
Editor: Anthi Rozi
Elena Kapompasopoulou_ Architect, Jewelry Designer
She was born in Athens and holds a professional diploma (summa cum laude) from the Department of Architecture, University of Patras, Greece (2009). In 2011 she graduated with honors from the Master of Science in Architecture and Urban Design, Columbia University, New York. Elena practiced architecture in Greece, and her professional experience expands to Italy, the Netherlands and China. Since 2010, she lives and works in New York.
Elena Kapompasopoulou
MORE >>
“TECHNOHULL OMEGA 41”, A HIGH PERFORMANCE POWERBOAT DESIGNED IN ITALY BY ALEXANDROS LIASKOVITIS
Εditor: Zoe Roussou
Alexander LiaSkò Design
MORE >>
THE CHARMING WORLD OF SWEDISH WOODEN TOYS IN THE BARD GRADUATE CENTER GALLERY, NY
Editor: Anthi Rozi
Swedish Wooden Toys represents the first in-depth study of the history of wooden playthings in Sweden from the seventeenth to the twenty-first century. Featuring remarkable doll houses, puzzles and games, pull toys, trains, planes, automobiles, and more, this exhibition explores Sweden’s long and enduring tradition of designing, making, and consuming wooden toys—from the simplest handmade plaything to more sophisticated, mass-produced forms—and examines the cultural embrace of the wooden toy as a sign of timelessness and quality. Sweden’s forests provided an abundant natural resource for the toy industry and for amateur toy makers, but the veneration of the wooden toy was, and has remained, international.
Bard Graduate Center Gallery
MORE >>
HOTEL DESIGN: ENHANCING LOCAL CHARACTERISTICS & CULTURE / ARIS GIANNOPOULOS
Editor: Aris Giannopoulos
Hotel design has always been closely associated with the tourism product. The design should be sexy, functional, modern & responsive to the product. But the most important of all, however, is the very acceptance that design is a (very important) part of the whole product. And this is how we need to evaluate it.
Aris Giannopoulos
MORE >>
NOW AND THEN PROJECT: A COLLABORATION IN METAL & CLAY / NATASCHA MADEISKI & LINNIE McLARTY
Editor: Anthi Rozi
The NOW AND THEN project pairs ceramics with metalwork and references elements both architectural and historic. Madeiski's porcelain containers, and Mclarty's metal flatware unite to create an anthropomorphic series of objects which, they say, are "almost like soldiers, guarding the precious things inside."  The range consists of lidded containers in four sizes and four colour ways, each with a metal accessory.  The containers are made from porcelain using the slip-cast method, and are available in white, grey, salmon and green, and each is paired with either a brass spoon, sieve, fork or handle. 
Natascha Madeiski
MORE >>
TIMUR BOZCA PRESENTS HIS LATEST AND CLEARLY ATTRACTIVE PROJECT CALLED 'CAUTA SUPER SAILING YACHT'
Editor: Zoe Roussou
Few brands in the superyacht industry produce such recognisable and innovative vessels. The design philosophy of Cauta was aiming to create a unique form which can give new perspective to the yacht world. Cauta, a 55m, high performance world cruiser, is a very challenging, dynamic, futuristic and unique yacht, designed by Timur Bozca. Lets have a look at this attractive project that he shared with us.
Timur Bozca
MORE >>
FROM DELFT BLUE VIA BLUE JEANS TO DEGRADE 3D / STUDIO-ePOSH / ELLEKE VAN GORSEL
Editor: Anthi Rozi
Description
At the end of the 16th century, the Dutch city of Delft produced earthenware with blue decorations, as an alternative for the imported blue-white Chinese porcelain. Three centuries later the color showed up again, this time in fashion, when the ubiquitous blue jean was born. In the 19th century, jeans were dyed with the color blu de Geneva, which thereby transformed into the ever since popular blue jeans. The special character of the 16th century blue shades on the ceramics and the features of the washed blue jeans come together in this new collection, with detailed 3D printed jewels, covered by a blue degraded gradient.
Studio-ePosh
MORE >>
OSLO-BASED FIRM KNEIP DESIGNS MOTORISED SCULPTURES FOR VIENNA DESIGN WEEK 2015
Editor: Anthi Rozi
”Objects of Curiosity” is a collaboration project between Pega-Cut and Kneip as a part of the Passionswege for Vienna Design Week. Pega-Cut is a water-jet cutting company founded by René Gabriel based in the 10th district of Vienna.  
The series consists of nine sculptures made from a combination of new and found components. The whole project is one big playful experiment exploring different phenomenon such as magnetism, mechanical motion, wind, crafts, deformation by vacuum and material properties. For this exhibition we finalised nine sculptures out of a great number of experiments. For future exhibitions of Objects of curiosity there will probably be further experiments manifested into sculptures.
Kneip
MORE >>
OH! MY WOODNESS! SOFA / DEDE DEXTROUSDESIGN
Editor: Zoe Roussou
Product Designers Aliki Rovithi and Foant Asour under their company name 'DEDE DextrousDesign', create a sofa called Oh! my woodness! Flexible, versatile, with a relaxed character but intense and clean lines, Oh! my woodness! sofa redefines and foregrounds the use of solid wood in couch manufacturing.
DEDE DextrousDesign
MORE >>