Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
DESIGN
OUTMANE AMAHOU DESIGNS MINIMAL POSTERS OF ART MOVEMENTS
Editor: Anthi Rozi
France-based graphic designer Outmane Amahou created a series of illustrations featuring iconic representations and fragments by the greatest art movements of the last centuries. Spanning from fauvism to pop-art, Amahou's posters embrace monochromatic style and few lines to indicate the core of each movement.
Outmane Amahou on Behance
MORE >>
SEMIOTIK DESIGN AGENCY CONSTRUCTS A GEOMETRIC SYNTHESIS OF PRE-MANUFACTURED OBJECTS
Editor: Anthi Rozi
Memorial monument
A synthesis of pre-manufactured objects, that celebrates the previous life of its structural components. The construction is made out of wood and stainless still. The ultra soft circular led light works as an element that delimits the base of the artwork.
Semiotik Design
MORE >>
THE GENUINELY COSMOPOLITAN ILLUSTRATIONS OF IRINA KRUGLOVA
Editor: Anthi Rozi
Irina Kruglova, aka Monscribbles, is a freelance illustrator based in Chicago, with wide experience in illustration and graphic design. Her work is characterized by the extensive use of patterns, minimalistic arrangements and the expression of nowadays culture with a slight retro pop scent.
Irina Kruglova
MORE >>
WHAT HAPPENS WHEN FAMOUS ARCHITECTS DESIGN JEWELRY
Editor: Anthi Rozi
In 1988 the book Jewelry By Architects: From the Collection of Cleto Munari had been released. The interesting is that collector Cleto Munari commissioned jewelry pieces from some of the most renowned post-modernist architects of that era, including some of them who had never designed jewelry before.
Sight Unseen
MORE >>
C U T C U U T U R LASER CUT APPAREL / AW2015 COLLECTION
Editor: Zoe Roussou
Laser-cut patterns and captivating fashion photos by two architects based in Thessaloniki. Kimonas Patsios and Fotis Smouklis designed and present their laser cut apparel collection of autumn- winter 2015.
CUTCUUTUR
MORE >>
ATHENS-BASED DESIGN OFFICE S&TEAM CREATES BRANDING IDENTITY FOR DASSYRAS COFFEE ROASTER
Editor: Anthi Rozi
Dassyras is a family-owned coffee roaster founded in 1987 to produce artisan Greek and filter coffee. As the second generation entered the business, they began crafting a unique espresso blend of several different specialty coffee beans. Its distinctively rich taste and impressive aroma paved the way for the product to gradually become a bestseller in the wholesale market. But it was literally a no name brand. 
S & Team
MORE >>
MYRTO DRAMOUNTANI PRESENTS HER LATEST FASHION COLLECTION FOR WINTER 2016 IN DUBAI
Editor: Zoe Roussou
Myrto Dramountani is a Fashion Designer and Architect. She is actively working in London and Dubai. The inspiration for her impressive collections is the fabric itself, which she approaches as a three dimensional surface. The laser cut patterns create visual illusions and give spatial properties to her designs. 
MYRTO DRAMOUNTANI
MORE >>
ELENI SAKELARIS CREATES FANTASTIC BLACK and WHITE LINOPRINTS
Editor: Anthi Rozi
Eleni Sakelaris was born in Johannesburg, South Africa in 1976. Until the age of 19 she lived in the Ivory Coast, Mali, Ghana and South Africa. Her studies began in Greece at the AKTO College of Art and Design (Fashion Department) in 1997. Furthered studies at the London College of Fashion earned her a 1st class honours degree and multimedia award gaining the attention of Benettons’ communication and research centre, Fabrica, based in Italy.
Eleni Sakelaris
MORE >>
CYPRUS-BASED DESIGNER STELIOS MOUSARRIS CREATES STUNNING WAVE-INSPIRED COFFEE TABLE
Editor: Anthi Rozi
The wave city table was inspired by the Tsunami waves- combining something organic (nature) with something man made (constructions). It is a well-balanced mixture of wood, steel and 3D printed technology. The carpet chair was a collaboration piece with the artist Jan Blythe. It comes in a fine selection of Persian carpets and styles. Every carpet is hand-made and takes 4 months to produce. In general, the designs incorporate a friendly and fresh perspective. I want the viewers to look at my designs /products for more than 10 seconds.
Stelios Mousarris
MORE >>
ATHENS-BASED BARAULT ARCHITECTS DESIGN AN EXHIBITION STAND IN GERMANY
Editor: Anthi Rozi
The design of the exhibition stand aimed to communicate the three fundamental values of the client, a global leader in its field. Namely, innovation, breakthrough technologies and sustainability. By deploying three interwinding free-form elements, a product organizing system is consolidated. Their structural role is dual, both as beams and supporting columns. A clear zoning emerges as the different brands and technologies are placed following the axes of the overhanging elements. The fluidity of the elements combined with the hanging banner becomes a point of interest on its own. The grey and white tones dominate the color palette, thus creating the perfect background for the multicolored and branded products to stand out. The vivid blue color as a secondary player, referring to the company logo, attracts the visitor towards the info desk.
Barault Architects
MORE >>