Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
DESIGN
VERSATILE LAMP WINS FIRST PLACE IN MUUTO TALENT AWARD
Martina Nadal
FOR THE SIXT TIME MUUTO HAS HOSTED THE ANNUAL DESIGN COMPETITION where talents from the Nordic design schools are encouraged to submit an entry where they express their own story while providing a perspective on a Muuto product. 2013 was yet another successful year for the competition with over 400 design entries submitted. The Muuto design board ended up selecting a third place in furniture, a second place in accessories and a first place in lightning.
Muuto
MORE >>
ATIPO DESIGNS PAPERS FOR CHARACTERS AS A PROMOTIONAL CAMPAIGN FOR THE GALLERY OF PAPERS
Martina Nadal
Papers for Characters is the Promotional campaign to announce the launch "Gallery of papers" a new website of Minke. Atipo Studio is a Studio of designers Raúl García del Pomar and Ismael González. They work in the fields of graphic communication, editorial design, corporate identity, web, motion, typography and illustration. 
Atipo
MORE >>
BULBING - LED OPTICAL ILUSION 2D LAMP
Shubhra Singh

BULBING is a versatile LED lamp optical illusion that tricks your eye and challenges your mind. Where 2D and 3D design unite!

Product designer, Nir Chehanoswki of Studio Cheha, works to preserve the old and the familiar and translate it into the “New World.” Taking everyday objects like a light bulb, a candlestick, and a lamp; he forces people to rethink their everyday objects and look at them in another (flat) light.

Studio Cheha
MORE >>
HERMAN MILLER - FORMWORK 2014 BY GRAPHIC THOUGHT FACILITY
Martina Nadal
Formwork is a new stackable desktop storage system designed by Sam Hecht and Kim Colin for Herman Miller. Sold internationally, the packaging needed to communicate the breadth and versatility of the range without text. Using pared-back props, softly-focused environments and decisive colour the carefully art-directed photography emphasises Formwork’s precision as well as its considered and playful functionality. A supporting short film, art-directed by GTF, brings the still images to life as it explores Formwork’s enormous flexibility.
GTF
MORE >>
BABEL LAMP BY FABIEN DUMAS
Martina Nadal
Babel is literally the proper name for this lamp. Despite its shape inspired by the famous ancient tower it definitely reflects my collaboration with Vertigo Bird. Neither the difference of languages, the distance between us, flicker book alike Skype sessions nor the former jail hotel I stayed at for our first meeting could have stopped us to fulfill our task (goal).
Too Many Designers
MORE >>
A-SEPSIA, THE WHITE BOOK OF A HOSPITAL BY MARTA RIBAS / GARPHIC DESIGN FINAL PROJECT
Martina Nadal
Hospitals are places we frequently go through our lives; Spaces where we experience a wide range of sensations and feelings. There, the human body is usually treated above the integrity of the individual. In many cases, hospitals become synonymous with painful moments that tend to address the physical to the psychological trauma.
Marta Ribas
MORE >>
BERTELSMANN ANNUAL REPORT BY BOUREAU OBERHAEUSER
Martina Nadal
Information Design for multiple fourfold spreads for the Bertelsmann Annual Report 2013. The Infographics were also printed on multimedia presentation walls for an exhibition at various Bertelsmann locations. The online report can be found here. The Bureau Oberhaeuser is a design bureau focused on Information- and Interface Design. The Bureau was founded in 2011 in Hamburg by award-winning designer Martin Oberhäuser.
Bureau Oberhaeuser
MORE >>
ADAPTABLE TABLE BY TAF ARCHITECTS FOR MUUTO
Martina Nadal
TAF Architects on the design “Our idea was to update the classic Scandinavian wood table. The result has obvious references to traditional Scandinavian furniture making, but choice of materials and detailing give it a new expression. Furthermore, we wanted to make the table adaptable to personal needs - with a choice of 2 different table tops, 3 frames and 3 types of legs. There are 18 ways to create a personal and unique table.”
Muuto
MORE >>
MOUSE LAMP BY MICKEY MIVU
shubhra singh

Mouse lamp is one of the products created by Mickey which is a part of Mouse family, the designs inspired by a mouse shape. It is a elegent and playful piece that can be fitted in modern and classical or loft style interior. It's ment as a ceiling lamp or a floor lamp on arc stand. Mouse lamp is made in two different sizes and it's possible to combine and play with it so you can create a very interesting ceiling lamp installation made of couple of pieces.

MICKEY MIVU
MORE >>
AKI INOMATA'S- WHY NOT HAND OVER A "SHELTER" TO HERMIT CRABS?
Shubhra Singh

Japanese artist Aki Inomata's continuing project , WHY NOT HAND OVER A SHELTER TO HERMIT CRABS? , explores ideas of residency, nationality and identity. Using 3D printing, Inomata creates plastic shells that incorporate some of the most stunning architecture from around the world.

Aki Inomata
MORE >>