Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
DESIGN
PROP LAMP BY MARGJE TEEUWEN AND ERWIN ZWIERS
Martina Nadal
Since the beginning of her design career, Margje Teeuwen has been fascinated by the beauty of shapes that originate by crumbling paper. It inspired her to design a collection of tailor-made lights. Her encounter with designer Erwin Zwiers, formed a new source of inspiration. Always experimenting with new materials, he came across a multifunctional non woven plastic, which was ideal for designing a light. So independent from one-another, they were working on a similar light-object and instead of competing they decided to join forces.
PROP LAMP
MORE >>
NOELIA LOZANO'S POSTER FOR THE POOL MAGAZINE
Martina Nadal
Collaboration for THE POOOL magazine part of the OFFF festival, a international festival of post-digital culture developed in Barcelona every year. This was the poster that came with in the magazine. The magazine statement was: "We hate expectations. We are bigger than reality. We want to dive in what's behind the real world.
Noelia Lozano
MORE >>
ATLAS IN MY HANDS BY NOUR TABET
Martina Nadal
Nour Tabet is trilingual, multicultural, postgeographic, and metadisciplinary. She is part of the vast Lebanese diaspora, and her work often reflects membership in this global community. She designs beautiful, contemporary work but that is not enough: to Nour, any successful project must begin with a thought-provoking concept. 
NOUR TABET
MORE >>
CLOSELY SEPARATED VASE BY MICAHEL GEERTSEN, WINNER OF SEVERAL AWARDS INCLUDING THE SILVER MEDAL AT THE WORLD CERAMIC BIENNALE IN KOREA - MUUTO DESIGN
Martina Nadal
Casted porcelain made in plaster tools, hand polished and fired twice is the new design from  Michael Geertsen. This Vase for flowers and branches is able in two different colours. Michael Geertsen operates in the field of arts,  crafts and design. His works are represented in  museums around the world such as Victoria &  Albert, London and Museum of Art & Design, New York. He has won several awards – including the  silver medal at the World Ceramic Biennale in Korea.
Muuto
MORE >>
INDUSTRY + PRESENTS A COLLECTION OF NEW FURNITURE AND PRODUCT DESIGN MADE IN ASIA AT THE PARIS DESIGN WITH RUI PEREIRA LAMPS
Martina Nadal
 industry+ presents a collection of new furniture and product design made in Asia. This curated collection showcases high quality design products that reflect the use of experimental industrial design techniques, in combination with artisanal craftsmanship. Though the prices are offered at attainable prices, they are beautiful enough to collect. Release of the Gabbia lamps collection, exclusively available thought industry+
 
Rui Pereira
MORE >>
LAUS SILVER AWARD FOR 'EL XIXAREL·LO' WINE BOTTLE GRAPHICS DESIGN BY ALBERT VIRGILI HILL
Martina Nadal
The Laus Awards are organized by the Association of Graphic Designers and Art Directors of the FAD (ADG-FAD). ADG is a national, private, non-profit association. For the past 50 years, the goal has been to promote graphic design and visual communication in the cultural and economic life of this country. The Laus Awards are the best representation of this ambition, a real working thermometer for design and communication.
Albert Virgili Hill
MORE >>
ART PAPER WORK ON THE 47TH TAKEO PAPER SHOW BY NOIZ ARCHITECTS / JAPAN
Martina Nadal
New forms of music in their infancy were often mistaken as noise. The name of noiz / architecture, design and planning takes cue from developments in music history, as an everyday reminder of the firm’s commitment to creative and unique design solutions. Keisuke Toyoda and Jia-Shuan Tsai founded noiz / architecture, design and planning in the beginning of 2007. Both founding principals have significant work experience in Institutional, Commercial, and Residential Design in Japan, Taiwan, China, and the United States.
NOIZ ARCHITECTS
MORE >>
SUNDAY BENCH BY EMILIANA DESIGN
Martina Nadal
Sunday bench is a seat that can be used in different ways and furthermore invites people to get together in public spaces.We conceived Sunday bench as a “relaxing and seating platform” more than a traditional bench. Sunday is a versatile seat with a direct and honest design. As it has different heights and can be approached by any side, Sunday bench invites people to use it in a casual way. Depending on situations it can be used for waiting, seating, laying, relaxing or having occasional meetings.In public spaces, thanks to its “open” feature, Sunday allows architects creating many configurations, always forming a dynamic and flexible landscape of seating islands.
 
Emiliana Design
MORE >>
DESIGNSTUDIO CREATES A MARQUE THAT EVERYONE CAN DRAW FOR AIRBNB
Martina Nadal
"With this project, we set out to create a top-to-bottom transformation of the Airbnb brand to reflect the growing global audience. Part of our goal was to design a marque anyone could draw – something that transcended language and formed the foundation of the new brand. The marque, named Bélo, encompasses values of belonging and is imbued with four meanings of People, Places, Love and Airbnb. This is transcended into a community symbol that can be expressed differently by each community member and in every listing – it is not bound by language, culture or location. The end result is a symbol we hope people feel compelled to share, one that accepts we are all different, one to wear with pride. Our long term aim is to create a universal symbol for Airbnb."
DesignStudio
MORE >>
NOMINATED PROJECTS FOR THE DESIGN AWARD OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2014
Martina Nadal
The Design Award of the Federal Republic of Germany (Designpreis der Bundesrepublik Deutschland) is the most prestigious German award within the field of design. The aim of the award is to high- light the economic role of design and be conducive to the stan- ding of design in smaller and medium-sized companies. 
 
Bundes Design Preis
MORE >>