Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
MATERIALS
BUILD YOUR OWN FURNITURE OR STRUCTURE WITH EVERBLOCK MODULAR BRICKS
Editor: Anthi Rozi
EverBlock Systems offers a modular building system of oversized plastic blocks that facilitates the construction of all types of objects.  It's quick and easy to build nearly anything, by stacking and organizing the universal blocks in nearly any shape, pattern, or size.   
Anything you've constructed can be taken apart and re-assembled again, and the pieces can be re-used to build other objects, making EverBlock a unique green building method. 
EverBlock
MORE >>
BIO-KNIT 3D PRINTED TRAINERS BY AMMO LIAO
Editor: Anthi Rozi
Through textile biomimicry, single material can provide multiple functions, simultaneously displaying soft, flexible and robust textures. Creating one  product completely without composites will dramatically reduce the recycling cost of current multi-material products.
Ammo Liao on Vimeo
MORE >>
3-PRING PRODUCTS BY TACKT PROJECT, JAPAN
Martina Nadal
3-PRING PRODUCT is a new D.I.Y. idea proposal that can change the usage of the product, or pursue user’s own better usability by adding 3D-printed parts to ready-made products. This time we used ready-made products of MUJI as an example. Just like ‘Sampling Techniques’ in music industry which creating a new track by quoting tracks or sounds in the past, create an original product with adding own made parts while quoting ready-made product. In this instance, We treat a 3D printer as a music instrument that can enhance the prospect exponentially for this 'sampling' process. With making joint parts for plastic product, or parts which utilized size that is peculiar to ready-made product by 3D printer, it expand the possibility of incubate a new kind of customizing at this 3D printer generation.
Takt Project
MORE >>
THE STRATIGRAPHIC PORCELAIN BY UNFOLD
Martina Nadal
The Stratigraphic Porcelain series is designed for the ceramic 3d printer. It's a series of tableware, still evolving. Each piece in the series has its own source code, referring to the number of facets from which the object is constructed. The Stratigraphic Cups, a series of 4 different little cups, are for sale at Unfold, Moozeum in Belgium and Highlight Store in the USA.
 
Unfold
MORE >>
KAZA CONCRETE OFFERS WORLD'S FIRST CUSTOMIZED CONTEMPORARY CONCRETE TILE DESIGN SERVICE AND COLLECTION
Martina Nadal
KAZA’s contemporary concrete tile solution MystileTM was born out of a desire to reinvent the hard surface covering industry while providing a product and service that elevates the importance of design in our daily lives. It combines unusually beautiful aesthetics, performance and sustainability. KAZA's contemporary artistic wall and floor surfacing solution is brought to life thanks to its patented technology combining a redefined material and a never-seen-before way to form it.
KAZA Concrete
MORE >>
MATAERIAL ANTI-GRAVITY OBJECT MODELING
MATAERIAL – a brand new method of additive manufacturing. This patent-pending method allows for creating 3D objects on any given working surface independently of its inclination and smoothness, and without a need of additional support structures. Conventional methods of additive manufacturing have been affected both by gravity and printing environment: creation of 3D objects on irregular, or non-horizontal surfaces has so far been treated as impossible . By using innovative extrusion technology we are now able to neutralize the effect of gravity during the course of the printing process. This method gives us a flexibility to create truly natural objects by making 3D curves instead of 2D layers. Unlike 2D layers that are ignorant to the structure of the object, the 3D curves can follow exact stress lines of a custom shape. Finally, our new out of the box printing method can help manufacture structures of almost any size and shape.
IAAC
MORE >>
RECYCLED POLYPROPYLENE AND WOOD FIBERS BELLOCH CHAIR BY LA GRANJA
Martina Nadal
We care about the environment and our own modest contribution is to understand design as a creative process in which the main concern is no longer about how to make something materialize, but how to make it disappear. Therefore, we have devoted time and effort to studying material and we have persevered until giving origin to a contemporary and economical chair made of an innovative material, a unique mixture of recycled polypropylene and wood fibers, both recycled and recyclable.
La Granja Design
MORE >>
SUGRU / THE FUTURE NEEDS FIXING
Martina Nadal
Sugru is the new self-setting rubber for fixing, modifying and improving your stuff. Over 216.000 people in 133 countries are using it to make their stuff work better.
Sugru
MORE >>
ANDREU WORLD / VIDEO / MANUFACTURING DESIGN
Andreu World has recently added a new YouTube channel. Take a look at our first video, it presents the details of the manufacturing and design processes of the Extra table by Lievore Atherr Molina.
ANDREU WORLD
MORE >>
OBJECT CARPET
OBJECT CARPET
MORE >>
12