Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
INTERIORS
Colors Urban Hotel in Thessaloniki, Greece / Urban Soul Project
Editor: Anthi Rozi

EN / GR 

Colors Urban Hotel design had two challenges: working with a listed building which was designed by Hasid Fernandez and Jacques Pleyber in 1925, and the design of a contemporary hotel, up to the standards of the modern traveler. The building has views both on Tsimiski and Agiou Mina streets. It has a three-parts facade with wide openings and pilasters, big interior height and a large central atrium.

 

Urban Soul Project
MORE >>
Apartment Renovation in Maroussi / d_code Architects
EN / GR
 
The apartment owners asked for a proposal in order to remodel the living rooom and kitchen spaces of their apartment. Those spaces where separated with brick walls and there was no dining table. The proposal, which came to life, was to unify them by bringing down the walls and by embodying the concrete column that was revealed in a piece of furniture that works as dining table from the one side and as a help table from the other.
d_code ARCHITECTS
MORE >>
100% Made in Greece Room+ / Agarch+ Architects
EN / GR 
Following the 100% Hotel Design Competition 2015 awards, we were invited to design and present a hotel space during 100% Hotel Show 2016, so as to communicate with the exhibition visitors our architectural vision and philosophy.
agarch+ architects
MORE >>
Dangerous Minds Concept Store in Athens / IOMA Architects
A concept store in Athens’ historical center where an ever-changing dialogue between old and new, black and white, shadow and light creates a unique emphatic designing line. Barely touched, the rough inner shell of the building, contradicts the ray of light created by a white sleek ribbon unfolding across the store. The black, glossy, monolithic volume of the fitting rooms enhances the antithesis of this delicate white structure, creating a constant interaction among them.
IOMA Architects
MORE >>
T&T Architects Design the Premises of RIST Hellas in Thessaloniki, Greece

EN / GR 

The new premises of RIST Hellas, the official importer of brand-name watches and jewelry in Greece, occupy the third floor of an old tobacco factory in Thessaloniki, totaling ​600 m2 and including offices, a separate accounting/inventory office, storage room and a small showroom.

 

T&T Architects
MORE >>
Obgyn Clinic in Thessaloniki / MALVI
Editor: Anthi Rozi
This OBGYN clinic was established by the client’s father, and has since remained as one of Thessaloniki’s most renowned clinics which now hosts the office and private practice of the client. Our main goal was to underline the tradition that comes with the years of experience of the practice, and at the same time balance it with the modern profile of the current owner.  
MALVI
MORE >>
Athenian Properties Real Estate Showroom / 09 Design Architects
"Athenian Properties" an established real estate office in Kypseli Athens assigned to our office the design and construction of a 15sq.m. Showroom in Kypseli Fokionos Negri square. Client’s requirements for the project were to create a space in a central public square, to exhibit the available properties by the use of stands and screens, a meeting table and a small desk space. A storage room also is created at the mezzanine of the showroom.
09 Design Architects
MORE >>
Ballers Sports Café in Kalamata / Architectural Design by Andreas Petropoulos
Editor: Anthi Rozi

EN / GR

“Ballers sports café”, located in the heart of the commercial centre of the city of Kalamata, near the central square seeks to fulfil the wishes of sports fans and coffee lovers. The basic design principles resulted from the optimal viewing points towards the screens. In that way, the outcome is a space composed by three different seating-layouts, providing a variety of options for the entertainment and watching of sporting events. 

Andreas Petropoulos
MORE >>
Persiana Beer & Grill Bar in Lakki of Leros / Design by Ηomeproperty

EN / GR

The purpose of the design was to create a warm and welcoming place for all months of the year. Materials that provide a retro and industrial style such as wood, metal, leather have been selected plus the space is easily adapted to the needs of a restaurant and a bar.

Homeproperty
MORE >>
"Meating" Grill House in Mytilene's Port / ARCEN Studio
Editor: Anthi Rozi

EN / GR 

The "Meating" Grill House is located at the city of Mytilene’s port. The building housing it, was constructed in the beginning of the last century with its original use being oil storage. On the outside it was restored to its then state.
Giannis Zouboulis - ARCEN Studio
MORE >>