Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
PRESS
The EU Mies Award 2017 Kicks Off!
Editor: Anthi Rozi

The European Commission and the Fundació Mies van der Rohe announced the list of 356 works competing for the 2017 European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award.

 

The nominated works are stimulating, innovative and have improved the existing conditions of their sites. They push boundaries and have set new standards based on strong collaborative and participatory strategies.

Ivan Blasi, Coordinator of the Prize

 

As Hans Ibelings wrote “Looking at the thousands of nominated projects, it is easy to see many of them not only as commendable pieces of architecture but valuable parts of the city as well.”

Published in Atlas of Contemporary Architecture, EU Mies Award 1988-2015

 

Nearly all works are constructed in an existing built environment and testify that a key challenge for contemporary architecture is the consciousness of its urban environment and a constant dialogue with  cultural heritage.

Michel Magnier, Director for Culture and Creativity, DG Education and Culture of the EC


More countries participate this year. Georgia, Moldova and  Ukraine  have joined the Prize for the first time. Georgia outstands with 7 nominated works, pushing the boundaries of the Prize further east to cities such  as  Kvareli, towards the Caspian Sea. The Jury members will shortlist 40 projects and select the 5 finalist works which  they will visit in April. The process will culminate with the Award Ceremony on May 26 at the Mies van der Rohe Pavilion, marking several days of Open  Doors  throughout Europe during which sites of the shortlisted works will be open for visit to the general public. 

 

Nominated sites for 2017

Housing and buildings for Cultural programmes continue being the most representative works. They are followed by education buildings which have increased their presence significantly. The  number  of  mixed  used  works connected to cultural  and social  programmes  such as  a  Library  with  an Auditorium or a City Hall with a Civic Centre have also increased and form the fourth most important group of works. 
 
 

28 of the projects are built in France

9 of the projects are built in Ireland

28 of the projects are built in Spain

8 of the projects are built in Croatia

19 of the projects are built in the UK

8 of the projects are built in Cyprus

17 of the projects are built in Germany

8 of the projects are built in Hungary

17 of the projects are built in Italy

8 of the projects are built in Latvia

16 of the projects are built in Denmark

7 of the projects are built in Estonia

15 of the projects are built in Austria

7 of the projects are built in Georgia

14    of   the    projects    are   built    in    The Netherlands

7 of the projects are built in Lithuania

13 of the projects are built in Turkey

6 of the projects are built in Sweden

13 of the projects are built in Portugal

5 of the projects are built in Luxembourg

13 of the projects are built in Belgium

4 of the projects are built in Serbia

13 of the projects are built in Norway

4 of the projects are built in Slovakia

10 of the projects are built in the Czech Rep.

3 of the projects are built in Bulgaria

10 of the projects are built in Greece

2 of the projects are built in Albania

10 of the projects are built in Poland

2 of the projects are built in Iceland

10 of the projects are built in Romania

1 of the projects are built in Malta

10 of the projects are built in Slovenia

1    of    the    projects    is    built    in    Bosnia- Herzegovina

9 of the projects are built in Finland

1 of the projects is built in Ukraine

 

 
The complete list can be found here.


Background:

Initiated in 1987 after an agreement between the European Parliament and the Barcelona City Council, the European Union Prize for Contemporary Architecture

Mies van der Rohe Award has been co-organised by the Fundació Mies van der Rohe and the European Commission since 2001. The Prize is awarded biennially to works completed within the previous two years. The principal objectives are to achieve a thorough understanding of the transformation of Europe’s built environment; to recognize and commend excellence and innovation in the field of architecture (in conceptual and construction terms) and to draw attention to the important contribution of European professionals in the development of new ideas, the clients who support them and the citizens that enjoy them.The Fundació Mies van der Rohe was created in 1983 with the aim of reconstructing the German Pavilion that Ludwig Mies van der Rohe created for the 1929 International Exhibition. The foundation fosters debate on and awareness of themes related to contemporary architecture and urban planning, as well as encouraging studies on the work of Ludwig Mies van der Rohe and on the Modern Movement.Creative
Europe is the European Commission's framework programme for support to the culture and audiovisual sectors. The cultural and creative sectors embody Europe’s immensely rich and diverse cultural heritage, and contribute to the development of our societies. These sectors play a big role in the European economy and help generate growth and jobs.

 

Process

86 independent experts, the national architecture associations from the 39 participating countries and the Advisory Committee nominated the 356 projects that will compete for the Prize and the Emerging Architect Prize. The Jury will make a shortlist of 40 works in late January 2017 and afterwards it will announce the 5 Finalists that will be visited in April.


The Granting Ceremony will take place on May 26 at the Mies van der Rohe Pavilion in Barcelona with the Winners, the Finalists, the Jury members, the clients of the works, authorities from the European Commission and Parliament and the Barcelona City Council and all those people who support an architecture that responds to the needs of our century.

 

Prize

The Prize Winner receives 60.000 and a sculpture that evokes the Mies van der Rohe Pavilion of Barcelona. Professionals starting out on their careers have the opportunity to become an Emerging Architect Winner, and receive the sculpture together with 20.000.

The prestige of the Prize and the determination to disseminate the knowledge and savoir-faire of European architects is brought forward with the organization of exhibitions and debates worldwide, bringing architecture nearer to citizens. 

 
Source: Fundació Mies van der Rohe
you may also like these articles
      
COMMENTS
ADD A COMMENT
ΟΝΟΜΑ
EMAIL    
ΤΙΤΛΟΣ *    
ΚΕΙΜΕΝΟ *   


Εισάγετε τον κωδικό