Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
FEATURED ARCHITECT
Elastic Architects
Editor: Anthi Rozi

EN / GR 

Ria Vogiatzi was born in 1977 and studied Architecture at NTUA. In 2003 she established Elastic along with Alexandros Xenos. With a sculptural approach of deconstruction and reshaping of forms, Elastic, inspired by the morphology of space, experiment with the boundaries and believe in the flexibility of manufacturing innovation. The firm’s personnel, a collection of young architects and international partners, identify the unique characteristics of each project and aim at a creative interaction.

With local and supra creations, the office presents a wide portfolio of projects worldwide for major organizations such as Aman Resorts, UNESCO, GHM, Coco-mat. Their work has been awarded form international and national organizations. 
 
 

 
 
Η Ρία Βογιατζή γεννήθηκε το 1977 και σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ. Το 2003 μαζί με τον Αλέξανδρο Ξένο ίδρυσαν τους Elastic. Με μια γλυπτική ματιά αποδόμησης και ανασυγκρότησης, οι Elastic πειραματίζονται με τα όρια, εμπνέονται από την μορφολογία και πιστεύουν στην ευελιξία της κατασκευαστικής πρωτοπορίας. Το γραφείο επανδρώνεται από μια ομάδα νέων αρχιτεκτόνων και διεθνών συνεργατών, που αφουγκράζονται τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου και επιχειρούν μια συλλογική αλληλεπίδραση.
 
Με δημιουργήματα τοπικά και υπερτοπικά, το γραφείο παρουσιάζει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, με διεθνή έργα για σημαντικούς φορείς και οργανισμούς, όπως οι Aman Resorts, Unesco, GHM, Coco-mat. Έργα τους έχουν βραβευτεί από διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς. 
 
 
Ria Vogiatzi will participate as a speaker at the ESO 2017 Conference, so stay tuned!
Elastic Architects / AEK F.C Training Center in Spata, Greece
Elastic Architects / AEK F.C Training Center in Spata, Greece
Elastic Architects / AEK F.C Training Center in Spata, Greece
Elastic Architects / Hotel Aman in Canal Grande, Venice
Elastic Architects / Hotel Aman in Canal Grande, Venice
Elastic Architects / Residence in BVLGARI Island, Dubai
Elastic Architects / Residence in BVLGARI Island, Dubai
Elastic Architects / Cocomat Hotel in Athens
Elastic Architects / Cocomat Hotel in Athens
Elastic Architects / Cocomat Hotel in Athens
Elastic Architects / Cocomat Hotel in Athens
Elastic Architects / Cocomat Hotel in Athens
Elastic Architects / Cocomat Hotel in Athens
Elastic Architects / National Federation of Football Offices
Elastic Architects / National Federation of Football Offices
Elastic Architects / Surin Resort in Montenegro
Elastic Architects / Surin Resort in Montenegro
Elastic Architects / Surin Resort in Montenegro
Elastic Architects / Residence in Vrilissia
Elastic Architects / Residence in Vrilissia
Elastic Architects / Residence in Vrilissia
Source: Elastic Architects
you may also like these articles
      
COMMENTS
ADD A COMMENT
ΟΝΟΜΑ
EMAIL    
ΤΙΤΛΟΣ *    
ΚΕΙΜΕΝΟ *   


Εισάγετε τον κωδικό