Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
DESIGN
TIME FOR A BREAK AT WORK? THESE ARE THE LOUNGES YOU NEED / STEELCASE
We’re in the Midst of an Office Renaissance
People are rejecting the uninspiring sea of sameness that has come to be known as “the office.” Standardized for efficiency, this uniform approach limits our potential for inspiration, creativity and social connection with others. Instead, workers  are seeking authenticity, self-expression, and the freedom to choose where and how they work. These lounges designed for breaks or a more relaxed work pace provide both individual and team layouts suitable for every office. 
 
1. Brody 
 
Designed for your body
Providing high performance comfort and support, the Brody WorkLounge features patented LiveLumbar™ technology—bringing thoughtful ergonomic design to the lounge posture. The adjustable worksurface holds technology at eye level, reducing neck and shoulder strain.
 
Designed for your brain
The ability to focus is a real challenge for today’s workers and students. We get interrupted or distracted every 11 minutes and it takes over 23 minutes to get back on task.
 
The Brody WorkLounge:
creates a shelter from visual distractions,
provides privacy
provides an enhanced sense of psychological security
 
Designed for business
The Brody WorkLounge can help organizations and universities optimize their real estate by delivering a high-performance work space in a highly effective footprint. A smart alternative to enclaves, the Brody WorkLounge transforms under-utilized in-between spaces into covetable destinations.
 
Designed for the Campus
Brody WorkLounge can help schools, colleges and universities optimize their real estate by delivering a high-performance space in a highly efficient footprint. These movable modular solutions can transform underutilized libraries and in-between spaces into covetable destinations.
 
 
2. Campfire Allows for the Perfect Lounge Setting
Your best days happen when you have the flexibility to work in ways that best support your needs and give your creativity room to stretch. Campfire allows for endless configurations ranging from group lounge spaces to individualized areas designed for high focus. A comfortable lounge seat that’s a welcoming place for collaborative or individual work.
 
Casual comfort.
Lounge height.
The heart of the Campfire family.
Can be connected with other seating to create a unique space.
Available in a wide range of fabrics and with the option to choose contrasting fabrics for the seat and back.
 
Campfire Wedge Bookends Big Lounge or Half Lounge as an Armrest, Perch or Space Divider.
Freestanding wedge.
Fully upholstered to match or contrast your collection.
Big Lounge and Half Lounge versions.
Connecting brackets for use with Big Lounge or Half Lounge.
 
 
3. Lagunitas Lounge Seating
Adapt to changing workstyles and shifting work postures from the conventional to the casual. The Lagunitas product line creates a “third place” seating and table offering anywhere in your workspace while offering privacy, efficiency, and comfort. The 44 pieces within the collection can be endlessly reconfigured to meet the needs of your space.
 
1, 2 or 3 seaters
Articulating back cushion
Low or high panels
Seating and table offer power options
Tables compatible with PowerPod
Storage area underneath seat
Work table, personal table and occasional table in varying sizes and heights
Lagunitas Seating SCS Indoor Air Quality Gold certified
 
Steelcase's official opening ceremony will take place in the 7th of September, 2016, at 18:00 at the EKA Hellas SA / Steelcase® showroom on 1 Kifisias Avenue, 15123 Maroussi.  
 
For the Facebook Event click here.
 
 
 
Brody
Brody
Brody
Brody
Brody
Campfire Lounge
Lounge + Work – NeoCon 2015
Lagunitas Lounge Seating
Lagunitas Lounge Seating
Source: Steelcase
you may also like these articles
      
COMMENTS
ADD A COMMENT
ΟΝΟΜΑ
EMAIL    
ΤΙΤΛΟΣ *    
ΚΕΙΜΕΝΟ *   


Εισάγετε τον κωδικό