Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
INTERVIEWS
ONE PLANET LIVING: Q&A WITH BENJAMIN GILL, ENVIRONMENTALIST
EN / GR 
 
One Planet Living: From Bez Zed in London to ECOWEEK in Agios Nikolaos 
Interview with Environmentalist Benjamin Gill of Bioregional (UK)
 
Give us some background on Bioregional and the work that you do: 
Bioregional is an entrepreneurial sustainability charity established in 1994, our aim is to establish projects that can sustain themselves financially, but will also bring social and environmental benefits. While our work started in agricultural and waste management project our biggest impact has been in developing zero-carbon communities where residents can live a truly sustainable lifestyle. The 100 home mixed use community off BedZED was the first of these projects, and was followed by the 170 apartments at One Brighton in 2010, we are currently seeking further opportunities. 
 
On the back of this we have created the One Planet Living framework and a network of partners who are also committed to creating truly, and measurable sustainable communities or organisations. We use the success of our projects and those of our partners to undertake advocacy work for more sustainable solutions – particularly with the UN. 
 
 
Give us an idea of what One Planet Living is and how you intend to apply it to Agios Nikolaos:
If everyone in the world consumed as many natural resources as the average person in Western Europe, we’d need three planets to support us. We need to learn to live happy, healthy lives within the means of our planet. At Bioregional we have developed a proven system to do just that called One Planet Living. The One Planet Living Framework consists of 10 cross-cutting principles which provide a simple way to plan, deliver and communicate sustainable development.
 
It focuses on how people live their lives - going beyond cutting carbon and conservation to nurturing wellbeing and building better communities. All of this is wrapped up in a simple story that’s easy to understand. At Agios Nikolaos we will be working with NGO ECOWEEK to use One Planet Living as a creative design tool to get design students to focus on how their designs can influence the end use and enable them to make more sustainable choices. 
 
 
How do the One Planet Living principles apply to green buildings?
One Planet Living puts buildings in context, direct impacts from buildings are important, but the wider impacts on transport and how we live our lives can be much greater. An average resident at BedZED has a carbon footprint about ½ the average of someone in the UK, and about ½ of the saving is due to the buildings themselves, but ½ is due to the fact that they drive less and have even changed what they buy and eat.  One Planet Living asks the question, ‘how can this project make sustainable living easy?’ and challenges designers to start from the point of the user and what they need to live sustainable and then work backwards to the design outcome. 
 
 
What other One Planet Living principles will be applied at ECOWEEK in Agios Nikolaos?
One Planet Living is based on 10 principles and all are of equal importance in creating a sustainable project, so we will be encouraging all participants to keep this high level perspective throughout. On the other hand ECOWEEK is about delivering practical projects, and so there will be a real focus on using sustainable materials to improve public space and provide amenities for the community.  
 
 
What will be your involvement at ECOWEEK 2016 in Crete and how the city will benefit from the One Planet Living guidelines?
Working with ECOWEEK we are devising the project guidelines for the workshops. I will then be delivering an introductory lecture and supporting the workshop teams to get set up. The One Planet Living Principles are freely available for use and Bioregional are developing a range of tools for municipalities and tourist destinations to make use of them to make their operations more sustainable. Potentially one of the ECOWEEK teams can remain involved after the one-week ECOWEEK workshop and undertake an opportunity analysis of Agios Nikolaos’s current practices against the ten One Planet Principles. This is the first step to developing a complete sustainability Action Plan. 
 
 
Where can one find more information on One Planet Living?
 
 
Benjamin Gill is the international Technical Manager for One Planet Living.  Ben works to develop the One Planet Living framework, ensuring that its Targets are in line with the latest climate science, and to increase uptake of the program globally. He works closely with number of projects in implementing their sustainability strategies, such as, Villages Nature (Paris), Singita Grumeti (Tanzania) and Hollerich Village (Luxembourg). He has developed sustainability strategies for new build communities (WGV, Hollerich), government (Fremantle, Sutton, Defra), tourism operations (Village Nature, Singita) and organisations (B&Q). He studied at Cambridge and Imperial and is a Chartered Environmentalist with Institute of Environmental Management and Assessment. Ben lives in Athens, Greece, where he enjoys gardening, keeping bees and cycling in the mountains whenever his family allow him to.
 
Photos
Portrait: Courtesy ECOWEEK
All: Courtesy of Bioregional 
 
 

 
Ζώντας σε Έναν Πλανήτη: Από το BedZed στο Λονδίνο στην ECOWEEK στον Άγιο Νικόλαο
Συνέντευξη του Περιβαλλοντολόγου Benjamin Gill της BioRegional (Αγγλία) 
 
Δώστε μας λίγες πληροφορίες για την Bioregional και τη δουλειά που κάνετε:
H Bioregional είναι μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση για την αειφορία που ιδρύθηκε το 1994. Στόχος μας είναι η δημιουργία έργων που μπορούν να συντηρηθούν οικονομικά, που όμως έχουν και μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ενώ το έργο μας ξεκίνησε στον τομέα της γεωργίας και τη διαχείριση των αποβλήτων, το μεγαλύτερο αντίκτυπο το έχουμε πετύχει με την ανάπτυξη κοινοτήτων μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπου οι κάτοικοι μπορούν να ζήσουν έναν πραγματικά βιώσιμο τρόπο ζωής. Το BedZed, μια κοινότητα με 100 κατοικίες μικτής χρήσης ήταν το πρώτο από αυτά τα έργα, και ακολούθησε το One Brighton το 2010, με 170 διαμερίσματα, ενώ σήμερα αναζητούμε νέες ευκαιρίες.
  
Στη βάση αυτής της δραστηριότητας βρίσκεται η δημιουργία του πλαισίου One Planet Living και το δίκτυο συνεργατών, που έχουν δεσμευτεί για τη δημιουργία πραγματικά και μετρήσιμα βιώσιμων κοινοτήτων ή οργανισμών. Χρησιμοποιούμε την επιτυχία των έργων  μας και των εταίρων μας, για να αναλάβουμε το έργο υπεράσπισης βιώσιμων λύσεων - ειδικά στον ΟΗΕ.
 
 
Δώστε μας μια ιδέα για το τι το One Planet Living και πώς σκοπεύετε να το εφαρμόσετε στον Άγιο Νικόλαο:
Αν ο καθένας από εμάς σε όλο τον κόσμο κατανάλωνε φυσικούς πόρους, όπως ο μέσος κάτοικος της Δυτικής Ευρώπης, θα χρειαζόμασταν τρεις πλανήτες για να μας υποστηρίξουν. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε μια ευτυχισμένη και υγιή ζωή μέσα στα όρια και τις δυνατότητες του πλανήτη μας. Η Bioregional έχει αναπτύξει ένα δοκιμασμένο σύστημα για να κάνει ακριβώς αυτό και ονομάζεται One Planet Living. Το πλαίσιο One Planet Living αποτελείται από 10 αρχές που παρέχουν έναν απλό τρόπο για να σχεδιάζουμε, να παραδίδουμε και να επικοινωνούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εστιάζει δε στο πώς οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους πέρα από τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος και της συντήρησης, στο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ευημερία και την οικοδόμηση καλύτερων κοινοτήτων. Όλα αυτά παρουσιασμένα σε μια απλή ιστορία που είναι εύκολο να κατανοηθεί.
 
Στον Άγιο Νικόλαο θα συνεργαστούμε με τη ΜΚΟ ECOWEEK και θα χρησιμοποιήσουμε τις αρχές του One Planet Living ως δημιουργικό εργαλείο σχεδιασμού. Θα υποστηρίξει τους φοιτητές στα εργαστήρια σχεδιασμού στο να επικεντρωθούν στο πώς οι σχεδιαστικές τους προτάσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τελικό χρήστη και να τους επιτρέψει να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές.
 
 
Πώς οι αρχές One Planet Living εφαρμόζεται στα πράσινα κτίρια;
Οι αρχές του One Planet Living βάζουν τα κτίρια μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο, καθώς δεν είναι μόνο οι άμεσες επιπτώσεις από τα κτίρια σημαντικές, αλλά και οι ευρύτερες επιπτώσεις για τις μεταφορές και το πώς ζούμε τη ζωή μας, που είναι ακόμη σημαντικότερες. Ένας μέσος κάτοικος στο BedZed έχει ένα ανθρακικό αποτύπωμα περίπου το μισό του μέσου όρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, και περίπου το μισό της αποταμίευσης οφείλεται στα ίδια τα κτίρια. Όμως ένα άλλο μισό οφείλεται στο γεγονός ότι οδηγούν λιγότερο και έχουν αλλάξει τον τρόπο που αγοράζουν και τρώνε.
 
Το One Planet Living θέτει το ερώτημα, «πώς μπορεί αυτό το έργο να κάνει το βιώσιμο τρόπο ζωής εύκολο;» και προκαλεί τους σχεδιαστές να ξεκινήσουν από το σημείο του χρήστη και τι χρειάζεται για να ζήσει βιώσιμα και στη συνέχεια εργάζονται προς τα πίσω προς το σχεδιαστικό αποτέλεσμα.
 
 
Ποιες άλλες αρχές One Planet Living θα εφαρμοστούν στην ECOWEEK στον Άγιο Νικόλαο;
Το One Planet Living βασίζεται σε 10 αρχές και όλες είναι ίσης σημασίας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου έργου. Γι 'αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να κρατήσουν αυτή την βασική αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων. Από την άλλη μεριά, η ECOWEEK αποσκοπεί στον αν παραδώσει συγκεκριμένες προτάσεις, οπότε θα δώσουμε πραγματική έμφαση στη χρήση βιώσιμων υλικών για τη βελτίωση του δημόσιου χώρου και την παροχή ανέσεων για τους χρήστες.
 
 
Ποια θα είναι η συμμετοχή σας στο ECOWEEK 2016 στην Κρήτη και πώς η πόλη θα επωφεληθεί από τις αρχές του One Planet Living;
Δουλεύοντας με την ECOWEEK ετοιμάζουμε κατευθυντήριες γραμμές για τα εργαστήρια. Στη συνέχεια θα δώσω μια εισαγωγική διάλεξη και θα υποστηρίξω τις ομάδες των εργαστηρίων στη δουλειά τους. Οι αρχές του One Planet Living είναι ελεύθερα διαθέσιμες για χρήση και η Bioregional αναπτύσσει μια σειρά από εργαλεία για δήμους και τουριστικούς προορισμούς για να τα χρησιμοποιήσουν, ώστε να κάνουν τη λειτουργία τους πιο βιώσιμη. Δυνητικά μία από τις ομάδες των εργαστηρίων της ECOWEEK μπορεί να εξακολουθήσει να αναπτύσσει την πρότασή του, μετά το πέρας της εβδομάδας ECOWEEK στον Άγιο Νικόλαο και να προβεί σε ανάλυση των σημερινών πρακτικών της πόλης του Αγίου Νικολάου σε σχέση με τις αρχές του One Planet Living. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός πλήρους σχεδίου δράσης  για τη βιωσιμότητα.
 
Πού μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες για το One Planet Living;
Μπορεί να επισκεφθεί τις παρακάτω σελίδες:  http://www.bioregional.com/oneplanetliving/ & 
 
 
Ο Benjamin Gill είναι η Τεχνικός Διευθυντής για το One Planet Living. Ο Ben αναπτύσσει το πλαίσιο του One Planet Living, διασφαλίζοντας ότι οι στόχοι της είναι, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της επιστήμης του κλίματος, καθώς και για την αύξηση της χρήσης του προγράμματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεργάζεται στενά με έναν αριθμό έργων στην εφαρμογή της στρατηγικής αειφορίας τους, όπως, Villages Nature (Παρίσι), Singita Grumeti (Τανζανία) και Hollerich Village (Λουξεμβούργο). Έχει αναπτύξει στρατηγικές αειφορίας για νέες κοινότητες υπό κατασκευή (WGV, Hollerich), για την κυβέρνηση (Fremantle, Sutton, Defra), τουριστικές δραστηριότητες (Village Nature, Singita) και οργανισμούς (B&Q). Σπούδασε στο Cambridge και στο Imperial και είναι πιστοποιημένος Περιβαλλοντολόγος με το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Αξιολόγησης. Ο Ben ζει στην Αθήνα, όπου ασχολείται με την κηπουρική, εκτρέφει μέλισσες και απολαμβάνει ποδηλασία στα βουνά, όταν η οικογένειά του το επιτρέπει. 
.
Source: ECOWEEK
you may also like these articles
      
COMMENTS
ADD A COMMENT
ΟΝΟΜΑ
EMAIL    
ΤΙΤΛΟΣ *    
ΚΕΙΜΕΝΟ *   


Εισάγετε τον κωδικόΕΜΣΤ