Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
ARCHITECTURE
314 ARCHITECTURE STUDIO FASCINATES WITH THE C_29 - OPTIMIST STORE IN CHALKIDA, GREECE
Editor: Anthi Rozi
The optical shop C_29 / ’Optimist’, is an interwar listed building of a total surface 90m2 and is located in the centre of Chalkida. The space is airy and expands along the central market and the back courtyard / patio which is formed in the core of the building. The building itself is a composite construction with the ground floor being made of bearing masonry and the two floors of reinforced concrete bearer and filling brickwork.
 
The main design aspect was the creation of a gradient technique in the texture of materiality in order to emphasize the reflection and the absorbance of light. This gradient tool continues to exist and plays a significant role even to the choice of materials, resulting in their sound existence or their theoretical absence in the formed space. Some utilitarian objects are transformed into prismatic sculptures. The courtyard space is defined by an imaginary cube.
 
What is more is that the plan does not allow visual contact to the courtyard and the shop. Therefore,  there is formed a wall at an angle of 45 degrees in the intermediate space fully covered by mirror , which results in visual continuity between the two spaces.
 
Facts & Credits:
Architect: 314 Architecture studio
Design team: Pavlos Chatziangelidis, Giota Chala, Theodora Papadopoulou, Stelios Dilintas, Andrea Bratu, Karolina Balionyte, Angeliki Kokkosi, Maria Nikolousi, Elvin Demiri
Construction: SUCH
Year: 2015
Location: Chalkida, Euboea island, Greece, Europe 
Photography by Panagiotis Voumvakis 
 

 
Το κατάστημα οπτικών 'Optimist' συνολικής επιφάνειας 90μ2  βρίσκεται στο ισόγειο ενός διατηρητέου κτιρίου του μεσοπολέμου στο κέντρο της Χαλκίδας. Ο χώρος είναι διαμπερής  και εκτονώνεται εμπρός στην κεντρική αγορά και πίσω στην αυλή / αίθριο που διαμορφώνεται στον πυρήνα του κτιρίου. Το κτίριο είναι σύμμικτης κατασκευής με το ισόγειο να είναι κατασκευασμένο από φέρουσα λιθοδομή και τους δυο ορόφους από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και πλήρωση πλινθοδομής.
 
Ο βασικός άξονας σχεδιασμού ήταν η δημιουργία μια διαβάθμισης / Gradient, της υφής, της στιλπνότητας τον υλικών και του τρόπου που αυτά αντανακλούν η απορροφούν το φως. Η διαβάθμιση αυτή συνεχίζεται και στον επιλογή των υλικών ως προς τον τρόπο με τον οποίο αυτά τείνουν να "υπάρχουν" ή να σβήνουν από τον χώρο.
 
Κάποια χρηστικά αντικείμενα μετασχηματίζονται σε πρισματικά γλυπτά. Στην πίσω αυλή ο χώρος εγγράφεται μέσο ενός νοητού κύβου. Η κάτοψη δεν επέτρεπε οπτική επαφή της αυλής και του καταστήματος. Έτσι στον ενδιάμεσο τους χώρο διαμορφώθηκε τοίχος υπό γωνία 45 μοιρών επικαλυμμένος με καθρέπτη ώστε μέσο της αντανάκλασης να δημιουργείται οπτική συνέχεια των δυο χωρών.
 
Στοιχεία έργου:
Αρχιτεκτονική μελέτη: 314 Architecture studio 
Ομάδα σχεδιασμού: Παύλος Χατζηαγγελίδης, Γιώτα Χαλά , Θεοδώρα Παπαδόπουλου, Στέλιος Διλιντάς, Andrea Bratu, Karolina Balionyte, Elvin Demiri.
Κατασκευή: SUCH
Φωτογράφος: Παναγιώτης Βουμβάκης
 
 
C29 - Optimist / 314 Architecture Studio / Photography by Panagiotis Voumvakis
C29 - Optimist / 314 Architecture Studio / Photography by Panagiotis Voumvakis
C29 - Optimist / 314 Architecture Studio / Photography by Panagiotis Voumvakis
C29 - Optimist / 314 Architecture Studio / Photography by Panagiotis Voumvakis
C29 - Optimist / 314 Architecture Studio / Photography by Panagiotis Voumvakis
C29 - Optimist / 314 Architecture Studio / Photography by Panagiotis Voumvakis
C29 - Optimist / 314 Architecture Studio / Photography by Panagiotis Voumvakis
Ground Plan / C29 - Optimist / 314 Architecture Studio
Interior Elevation / C29 - Optimist / 314 Architecture Studio
Interior Elevation / C29 - Optimist / 314 Architecture Studio
Interior Elevation / C29 - Optimist / 314 Architecture Studio
Main Storage / C29 - Optimist / 314 Architecture Studio
Main Storage Development / C29 - Optimist / 314 Architecture Studio
Reception desk / C29 - Optimist / 314 Architecture Studio
Source: 314 Architecture studio - Pavlos Chatziangelidis
you may also like these articles
      
COMMENTS
ADD A COMMENT
ΟΝΟΜΑ
EMAIL    
ΤΙΤΛΟΣ *    
ΚΕΙΜΕΝΟ *   


Εισάγετε τον κωδικό