Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
(LAND)SCAPE
LANDMARCH WINS A SILVER PRIZE IN THE TOURISM AWARDS 2016 FOR ''RE-BRANDING NEMEA''
Editor: Anthi Rozi
This double project concerns the modernization of Nemea's basic urban structure which will play a crucial role to the connection of the city with its new landmark, the new Wine Museum. The relationship of the city with its ancient history and mythology, plus the famous PDO wine production "NEMEA AGIORGITIKO" are the basic lines to lead the rebranding concept of the city, in order to turn it into a new wine destination of high quality.
 
Goals: 
 
. Sustainable, aesthetic and functional enhancement of the city (local materials, local labor, introduction of local architectural elements in the landscape, accessible spaces for disabled people, storm water management, reducement of surface temperatures and heat island effects, low maintenance, affordability, enhancement of the local ecosystem) 
. Support tourism, both imported and local economy 
. Study the genius loci
. Highlight the history of the site 
. Enhance the city's wine tradition 
. Highlight the new landmark of the city, the New Wine Museum 
. Work through the ecological and aesthetic upgrading of the building facades in order of promote a single, sustainable, aesthetic image 
. Upgrade all empty urban voids and transform them into new living places 
Given the ever growing domestic and global trend towards wine tourism, the proposal for the surrounding area of the New Wine Museum could combine local materials and colors, with contemporary techniques in order to promote, both aesthetically and functionally, this extremely valuable outdoor space that will accommodate producers, journalists, sommeliers, and simple lovers of good wine from around the world. These gestures will contribute to the development of quality tourism for the region. 
 
Materials:  
 
 Pervious concrete  | Sidewalks
 
. Eliminates untreated storm water and creates zero runoff 
. Directly recharges groundwater  
. Reduces surface temperatures and heat island effects 
. Eliminates need for expensive collection and detention systems 
 Granite cobblestones | Roads
. Aside from sheer appeal, cobblestones are also prize for their toughness
. Are maintenance-free and require very minimal cleaning efforts
 
Corten | Details
 
. Weathering steel is also conveniently high strength, low maintenance, and cost effective
. Structures built with Corten steel sheets take on the reddish, orange color of rust that many people find appealing
. Does not require paint, which is good for the environment
 
Gravel | Museum Pavement & Green urban spaces
 
. Affordability
. Maintenance
. Once it installed, you can use it immediately
. Water Drainage. It allows the water to dissipate into the ground, and evaporate into the air, without having an effect on the pathway
 
Water elements | Museum & Green urban spaces
 
. They attract natural wildlife and enhance local ecosystem 
. They require very little maintenance
. Help you relax
 
Credits: 
 
Landscape Architecture by LandmArch. 
Lighting Design by LUCE ATALIOTIS 
3d Design by UCADP  
Re-branding Nemea / LandmArch
Re-branding Nemea / LandmArch
Re-branding Nemea / LandmArch
Re-branding Nemea / LandmArch
Re-branding Nemea / LandmArch
Re-branding Nemea / LandmArch
Re-branding Nemea / LandmArch
Re-branding Nemea / LandmArch
Re-branding Nemea / LandmArch
Re-branding Nemea / LandmArch
Source: LandmArch
you may also like these articles
      
COMMENTS
ADD A COMMENT
ΟΝΟΜΑ
EMAIL    
ΤΙΤΛΟΣ *    
ΚΕΙΜΕΝΟ *   


Εισάγετε τον κωδικό