Διάλεξη της Ελένης Τσιριντάνη: Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο Τετάρτη / ΚΠΙΣΝ - 18 & 25/01/2017
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
ROOMS2017 / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης από την Αίθουσα Τέχνης Καππάτος / Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (19/01-05/02/2017)
Find a job
PRESS
Open Call for Projects / May 2016
Anthi Rozi
EN / GR
 
If you are an Architect, Designer (Industrial, Interior, Fashion, Graphic), artist, institute, gallery or event organizer and would like to publish your projects, reports or  announcements (press releases, news and competitions) on ARCHISEARCH, please send us a selection of photographs, drawings, sketches, diagrams to submitarticle@archisearch.gr or anthirozi@gmail.com.
 
To submit your projects, please follow these guideline specifications:
- Image type: jpg only, RGB Colour Mode 
- Image width: 730 pixels (no restriction on height).
- Maximum proposed number: 10-20 images jpg (photos, diagrams, drawings, photo-realistic, drawings)
- Text: 300-600 words (approx. 150 words biography and about 500 words describing the project)
Credits: It's important to keep the whole team happy! 
- Video: You can send us videos or give us a link to Vimeo, Youtube or elsewhere or at html to have the video embeded in the article published.

Please do not send the material directly, use a web server, such as WeTransfer, D
ropbox, Yousendit, Megaupload, etc.
 

 
Αν είστε αρχιτέκτονας, designer [βιομηχανικό σχέδιο, εσωτερικός χώρος, μόδα, γραφιστική], καλλιτέχνης, αν ανήκετε σε ινστιτούτο ή σε γκαλερί ή διοργανώνετε εκδηλώσεις και θέλετε να δημοσιεύσετε υλικό από το έργο σας, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, νέα και διαγωνισμούς στο ARCHISEARCH, παρακαλείσθε να μας στείλετε επιλεγμένα σχέδια, φωτογραφίες, διαγράμματα, σκίτσα και κείμενα στην διεύθυνση submitarticle@archisearch.gr ή anthirozi@gmail.com.
 
Για την υποβολή των έργων σας ακολουθείστε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
- Τύπος εικόνας: απαραιτήτως jpg σε RGB Colour Mode 
- Πλάτος εικόνας : 730 pixels (δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος). 
- Μέγιστος προτεινόμενος αριθμός: 10-20 εικόνες jpg (σχέδια, διαγράμματα, σκίτσα, φωτογραφίες, φωτορεαλιστικά) 
- Κείμενα: 300-600 λέξεις στα αγγλικά (το αγγλικό κείμενο μπορεί να συνοδεύεται κι από το αντίστοιχο ελληνικό)
Στοιχεία έργου: Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι αναφέρονται όλοι όσοι εργάστηκαν για το προς δημοσίευση έργο.  
- Βίντεο: Μπορείτε να μας στείλετε βίντεο ή να μας δώσετε το link στο Vimeo, Youtube κτλ., ή την διεύθυνση html ώστε να ενσωματώσουμε το βίντεο στο άρθρο.
 
Παρακαλούμε να μην στέλνετε απ' ευθείας το υλικό, χρησιμοποιείστε κάποιον διαδικτυακό server, όπως WeTransfer, Dropbox, Yousendit, Megaupload, κτλ.
 
 
Source:
you may also like these articles
      
COMMENTS
ADD A COMMENT
ΟΝΟΜΑ
EMAIL    
ΤΙΤΛΟΣ *    
ΚΕΙΜΕΝΟ *   


Εισάγετε τον κωδικό